IT rådgivning, utviklings- og programmeringstjenester

Velkommen!

Vi leverer IT konsulenttjenester:

SAP

Rådgivning, utredning, integrasjon og programmering

TEP Consulting har over 28 års erfaring med ulike ERP systemer. Erfaringen med SAP startet i 1998. Vi har arbeidet med ulike forbedringsprosjekter i internasjonale selskaper (som f.eks. Alcatel og Ericsson) i en årrekke. Vi tilbyr SAP kompetanse til oppdrag for alle typer kunder.
TEP Consulting bistår med rådgivning, utredning og feilretting, samt utvikling og tilpasning av ny funksjonalitet.

Vi dekker de fleste av kjerneområdene i SAP:

Økonomistyring (FI/CO)
Materalstyring og innkjøp (MM)
Produksjonsplanlegging (PP)
Salg og Distribusjon (SD)
Programmering: (ABAP, ABAP Objects, WebDynpro)
Integrasjon: IDOC/ALE, RFC/BAPI, SAP PI, Microsoft BizTalk

Ta kontakt med oss via skjemaet nedenfor

WEB tjenester

Vi leverer løsninger for nettsider, og annet som krever webteknologi.

Design og oppsett, programmering og forvaltning

Vi bistår med design og utvikling av nettportaler og nettsider, men kan også hjelpe til med forvalting av løsning. Det er viktig at vi sammen finner frem til hvilken funksjonalitet som skal dekkes, og deretter finner frem til hvilken løsning som er best for dere. Dersom det er ønskelig med utvidet funksjonalitet som f.eks dokumentsstyring, medlemsregister, kalenderfunksjoner, booking, mulighet for betalt nedlasting eller hjelp med å etablere en nettbutikk er det bare å ta kontakt.

Sett kundene dine i fokus med funksjonelle nettsider fra TEP Consulting!
Kontakt oss